Taberiens65bologo03.gif
Nhóm cựu học sinh trường Taberd lớp 64 - 65
 
 
 
 
 
 

 

     Thưa quý vị cựu Giáo Sư, các bạn cựu học sinh Taberd lớp 64 và 65 thân mến,

    Xin thân ái kính mời quý vị đến viếng thăm trang nhà của Taberiens classes 64, 65. Mục đích của trang nhà là trình bày những hoạt động đã qua để kết chặt tình thân giữa các bạn bè. Từ khi rời mái nhà trường thân yêu năm 1965, một số đi du học (Paris, Lausanne, Hamburg, Montreal, Toronto, v.v...), còn lại vào các Đại Học Saigon và sau đó đi vào binh ngủ. Sau biến cố 1975, thì mọi liên lạc hầu như đứt quãng... Mãi đến 2003, anh Phạm Hửu Minh qua tin tức của đài VOA đã liên lạc được với anh Chu Văn Hải và nói lên ước nguyện tựu tập lại anh em cùng lớp. Từ Chu Văn Hải có thêm Vũ Mạnh Hùng, Hồ Công Bình, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Quốc Kiệt(64), Nguyễn Đăng Trí và Lữ Châu Hùng. Kế đến qua internet liên lạc được với Tôn Thất Tuấn (mất vào ngày 15 tháng 1, 2004) và Vũ Thế Truyền. Từ Vũ Thế Truyền có tin của Lê Văn Tới, Trần Việt Hưng, Tôn Tích Hoàng, Hoàng Anh Kiệt, Nguyễn Anh Tuấn. Sau đó liên lạc các bạn ở Montreal, Toronto (Canada) như Huỳnh Hửu Lễ, Mai Phát Trí, Trần Thiện Tứ, Trần Văn Sơn, Vũ Trường Kỳ, Nguyễn Ngọc Lâm, kế đến ở Genève, Lausanne (Suisse) có Lư Trí Hải, Nguyễn Minh Châu, Trương Trọng Viễn, Phạm Duy Thanh, và Paris (France) có Hồ Minh Danh, Ariel Aroulandom, Lê Quang Năng. Sau hết Du Trắc Bằng về Việt Nam lôi kéo được Tống Hoàng Ân, Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Văn Thanh Như và sau đó là Nguyễn Thanh Sơn. Vòng tay từ từ được nới rộng. Qua các buổi hợp mặt Orlando, FL 2004, Montreal 2005, Portland, OR 2006, anh em tay bắt mặt mừng, tìm lại được những hình ảnh của tuổi học trò sau 40 năm cách biệt. Và bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục nối vòng tay lớn ...

    Thân ái,

Copyright © 2006 Taberiens 6465. All rights reserved.
Trang xem tốt nhất với IE 5.5 hoặc cao hơn cùng với screen resolution (1024x768 or 1280x1024).
Thư từ liên lạc xin gữi về  Phạm Hửu Minh  và Hồ Công Bình
Web site problems (dead link) xin gữi về  Hồ Minh Danh  và Lữ Châu Hùng